wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie do 31.08.2018 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej na poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami, z wykorzystaniem produktów i instrumentów wypracowanych w trakcie trwania proj. na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez odbiorców, m.in. K i M sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację zawodową.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu powdrożeniowym

Przypominamy, że trwa rekrutacja do spotkania powdrożeniowego w ramach projektu! Serdecznie zapraszamy zarówno osoby pracujące z takich instytucji jak PUPy, OHPy, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe (formalne, nieformalne, pozaformalne) i inne pracujące na rzecz młodych osób jak i osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.